Thursday, March 16, 2017

St. Patrick's Day

Feedback 

St. Patrick's Day is a global celebration of Irish culture on or around March 17. It particularly remembers St Patrick, one of Ireland's patron saints, who ministered Christianity in Ireland during the fifth century. 
St. Patrick's Day is celebrated in many parts of the world, especially by Irish communities and organizations. Many people wear an item of green clothing on the day. Parties featuring Irish food and drinks that are dyed in green food colour are part of this celebration.
It is a time when children can indulge in sweets and adults can enjoy a "pint" of beer at a local pub. Many restaurants and pubs offer Irish food or drink.
Friday, March 10, 2017

10 strangely cool British traditions still practiced today

Feedback 

Hello!

Take a look at this video and you will find out about 10 strangely cool UK traditions that are practiced to this day.

Enjoy!
No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only.

Friday, March 3, 2017

Vigo en inglés 2017

Feedback 

Aberto prazo de presentación de solicitudes "Vigo en Inglés 2017" dende o xoves 2 ao mércores 15 de marzo de 2017.

Requisitos

Os adxudicatarios da presente convocatoria serán os alumnos e alumnas, españois ou estranxeiros con tarxeta de residencia ou de estancia por estudos en vigor, de centros educativos do Concello de Vigo sostidos con fondos públicos que cumpran os requisitos que a continuación se sinalan:
  1. Estar a cursar 3.º da ESO nun centro educativo sostido con fondos públicos do Concello de Vigo durante o curso académico 2016/2017
  2. Ter aprobadas todas as materias de 2.º de ESO.
  3. Ter obtido como mínimo unha nota de 7 na materia de Lingua inglesa nas cualificacións finais de 2.º de ESO.
  4. Estar empadroado no Concello de Vigo, con vixencia mínima dende o 01/01/2016 , dato que será comprobado de oficio pola propia administración.
  5. Non ter concedida, no ano 2017, outra axuda coa mesma finalidade.
  6. Ter DNI/NIE, permiso de residencia ou pasaporte en vigor cunha vixencia mínima de 6 meses.
Deberán solicitar as prazas os representantes legais (pai e nai ou titor/a legal) dos alumnos e alumnas.

O aloxamento

Os participantes residen, en réxime de pensión completa durante toda a súa estancia, con familias nativas escolmadas para a súa participación no programa.

As actividades

Despóis do xantar, realízanse diversas actividades, entre elas unha visita cultural a algún sitio de interese. Na fin de semana faise unha excursión dun día enteiro

Atención 24 horas

Os estudiantes e as súas familias dispoñen dun centro de atención telefónica 24 horas para resolver calquer cuestión que lles puidese xurdir.

Clases de reforzo

Durante a participación no programa, os rapaces reciben clases de reforzo e perfeccionamento de lingua inglesa.Para calquera consulta, non dubides en poñerte en contacto co Servizo de Educación do Concello por calquera destas canles:
- Enderezo: Servizo Municipal de Educación – Programa Vigo en inglés (pranta 11ª do edificio do Concello de Vigo, Praza do Rei nº 1, 36202 Vigo)
- Telf: 986810181
No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only.

Saturday, February 25, 2017

Top 10 UK Actors of all time

Feedback 

Hello!

Take a look at this video and find out about the best UK actors of all time. Enjoy!


           No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only.

Monday, February 20, 2017

2nd Conditional: If I were a boy

Feedback 
ESO 2 Students:

Here's a song to practise the 2nd Conditional (unit 6):If I were a boy
Even just for a day
I’d roll outta bed in the morning
And throw on what I wanted and go
Drink beer with the guys
And chase after girls
I’d kick it with who I wanted
And I’d never get confronted for it.
'Cause they’d stick up for me.

Friday, February 17, 2017

28 different English speaking accents

Feedback 
Spoken English shows great variation across regions where it is the predominant language. Take a look at this video and find 28 different English speaking accents from around the world.


No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only

Friday, February 10, 2017

The Easybeats - "Friday on my mind"

Feedback 
The Easybeats were an Australian rock band which formed in Sidney, Australia, in late 1964, and disbanded at the end of 1969. They were the antipodean echo to the style and sound of The Beatles in Britain, and the first rock and roll act from Australia to score an international pop hit with the 1966 single "Friday on my mind".


No copyright infringement intended. For educational, non-commercial purposes only

English Tests, Exams and Deadlines

Find us here

CBBC Newsround | Home